SikaMonotop 412TH, 20 kg/bag

มอร์ต้าสำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้าง Sika® MonoTop® -412TH เป็นมอร์ต้าเสริมเส้นใยชนิดส่วนผสมเดียว ใช้สำหรับซ่อมแซมโครงสร้างที่มีการหดตัวต่ำ คุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนด Class R4 ตามมาตรฐาน EN 1504-3

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

การใช้งาน

 • เหมาะสำหรบั งานบูรณะซอ่ มแซม (หลักการที่ 3 วธิ ีการที่ 3.1 & 3.3 ตามมาตรฐาน EN1504-9 งานซ่อมแซมคอนกรีตที่หลุดล่อนและชำรุดเสียหายของอาคารสะพานโครงพื้นฐาน และงานโครงสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ
 • เหมาะสำหรับเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้าง (หลักการที่ 4 วิธีการที่ 4.4 ตามมาตรฐาน EN 1504-9) ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงแบกทานของโครงสร้างคอนกรีตด้วยการเติมมอร์ต้า
 • เหมาะสำหรับการปกป้อง หรือการคืนความต้านทานการกัดกร่อน (หลักการที่ 7 วิธีการที่ 7.1 & 7.2 ตามมาตรฐาน EN 1504-9) ใช้เสริมการปกป้องด้วยการ เพิ่มปริมาณความหนาด้วยมอร์ต้าและใช้ทดแทนคอนกรีตที่ปนเปื้อนหรือเกิดปฎิกริยาคาร์บอเนชั่น
 • ผ่านการทดสอบการใช้งานภายใต้สภาวะการรับน้ำหนักแบบมีการสั่นสะเทือน

คุณประโยชน์

 • คุณสมบัติการไหลตัวดีเยี่ยม
 • เหมาะสำหรับการใช้งานด้วยมือ และเครื่องจักร
 • สามารถทำงานเป็นชั้นหนาได้ถึง 50 มิลลิเมตร
 • คุณสมบัติระดับ R4 ตามมาตรฐาน EN 1504-3
 • สำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้าง
 • ทนทานต่อซัลเฟต
 • มีการหดตัวต่ำมาก
 • ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุรองพื้นเพื่อเสริมการยึดเกาะเมื่อต้องทาด้วยมือ
 • การซึมผ่านของคลอไรค์ต่ำ
 • ความสามารถในการทนไฟ A1

สินค้าเกี่ยวข้อง

อีพ็อกซี่สำหรับงานอัดฉีดชนิด 2 ส่วนผสม เป็นอีพ็อกซี่เรซิ่นที่มีความหนืดต่ำที่ให้ค่ากำลังอัดสูง ปราศจากสารทำละลายประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อผสมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการอัดฉีดเข้าไปตามรูโพรง หรือรอยแตกในเนื้อคอนกรีตและเมื่อแห้งแข็งตัว ก็จะกลายเป็นวัสดุที่แข็งและให้กำลังสูง

 
 

 
 

วัสดุกาวติดยึดเหล็กเสริมแท่งเกลียวและข้ออ้อยชนิดให้กำลังเร็ว วัสดุกาวติดยึดเหล็กเสริมและสลักเกลียวประเภทโพลีเอสเตอร์สองส่วนแบบปราศจากตัวทำละลายและสไตรีน

 
 

วัสดุกาวติดยึดเหล็กเสริมแท่งเกลียวและข้ออ้อยกำลังสูง วัสดุกาวติดยึดเหล็กเสริมและสลักเกลียวประเภทอีพ็อกซี่อะครีเลตสองส่วนผสมแบบ ปราศจากตัวทำละลายและสไตรีน

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com