Sika SkimCoat, 20 kg/bag

คุณสมบัติสินค้า:

ผงซีเมนต์สำเร็จรูปเพื่องานตกแต่งพื้นผิว Sika® Skim Coat เป็นผงซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับใช้ผสมกับน้ำเพื่อนำไปใช้ในงานซ่อมแซม ร่องรอยบกพร่องบริเวณผิวหน้าของคอนกรีต หรือผนังปูนฉาบใช้ขจัดรอยตำ

Share


Powered by MakeWebEasy.com