SikaFix HH, 26 kg/set (A+B)

คุณสมบัติสินค้า:

โพลียูรีเทนโฟมคุณภาพสูงสำหรับงานซ่อมแซมน้ำรั่วซึม SikaFix® HH เป็นโพลียูรีเทนโฟมคุณภาพสูงสำหรับงานซ่อมแซมน้ำรั่วซึมในโครงสร้างคอนกรีต SikaFix® HH สามารถหยุดน้ำรั่วซึมในโครงสร้างคอนกรีตได้อย่างถาวรซึ่งใช้ในการซ่อมแซมน้ำรั่วซึมในโครงสร้างต่าง ๆ เช่น  - คอนกรีตที่แตกร้าวหรือเป็นรูพรุน  - รอยต่อคอนกรีต  - งานหินในเขื่อนหรืออุโมงค์  - ท่อลอดผ่านต่าง ๆ  - ถังน้ำเสีย  - ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน  - ท่อระบายน้ำเสีย, อุโมงค์ต่าง ๆ  

Share

Powered by MakeWebEasy.com