SikaGrout 212HP, 25 kg/bag

คุณสมบัติสินค้า:

ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษให้กำลังอัดสูงในช่วงต้น และไม่หดตัว เป็นซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จใช้เทเกร้าท์ปรับระดับได้เอง ไม่เกิดการหดตัว (Non-Shrinkage) รับกำลังอัดได้สูงภายใน 10 ชั่วโมง ทำจากวัตถุดิบที่ผ่านการ เลือกสรรเพื่อให้ได้วัสดุที่หนาแน่นและเป็นเนื้อเดียวกัน

หมวดหมู่ : Grouting & Fixing Sika Sika Grouting & Fixing

Share

SikaGrout® -212 HP (ซิก้าเกร้าท์-212 เฮชพี) ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการหดตัว ของซีเมนต์ และเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนบนฐานราก ซีเมนต์มอร์ต้าเกร้าท์นี้สามารถ ใช้งานได้ใน เวลาที่รวดเร็วหลังจากเท สามารถใช้กับงานหลายประเภท อาทิเช่น ฐานเครื่องจักรเสาโครงสร้าง คานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง หมอนรางรถไฟ ฯลฯ

คุณประโยชน์

  • มีความข้นเหลว เทไหลได้ดีเยี่ยม
  • มีความคงตัวทางด้านรูปร่างดี
  • ไม่หดตัวเมื่อแห้งแข็งตัว
  • ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์ ไม่ทำให้เหล็กเกิดสนิม
  • ให้ค่ารับกำลังอัดสูงอย่างรวดเร็ว ทำให้ใช้งานได้เร็วและลดต้นทุน และยังช่วยยืดระยะเวลาการซ่อมบำรุง
  • ไม่เป็นพิษ และไม่ก่อให้เกิดสนิม
  • ใช้งานง่าย
  • ประหยัด

ปริมาณการใช้ สำหรับ 1 ลิตรของมอร์ต้าใช้ผงแห้งประมาณ 2 กิโลกรัม

Download Product Data Sheet - SikaGrout 212HP

Powered by MakeWebEasy.com