Lanko 761 Steel, 20 litr/gallon

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยาป้องกันการกัดกร่อนเหล็กเสริมในคอนกรีต ขนาดบรรจุภัณฑ์ : แกลลอน 20 ลิตร.

Share

การใช้งาน

  • คอนกรีตที่เหล็กเสริมเป็นสนิม.
  • คอนกรีตที่ระยะหุ้มเหล็กไม่เพียงพอ

คุณสมบัติ

  • ปกป้องเหล็กเสริมจากการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
  • ซึมผ่านคอนกรีตได้เร็ว

Download Product Data Sheet: Lanko 761 Steel

Powered by MakeWebEasy.com