Lanko 322 Proof, 5 Litr / 20 Litr / 200 Litr

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยาเพิ่มคุณสมบัติในการกันซึมและลดฟองอากาศ ลดรอยแตกร้าวของคอนกรีต ขนาดบรรจุภัณฑ์ : แกลลอน 5 ลิตร แกลลอน 20 ลิตร ถัง 200 ลิตร

หมวดหมู่ : Adimixture Lanko Lanko Admixture

Share

การใช้งาน

  • บริเวณเปียกชื้น
  • แทงค์น้ำและอ่างเก็บน้ำ
  • สระว่ายน้ำ
  • ซีเมนต์และคอนกรีต

คุณสมบัติ

  • เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึม
  • ลดการแตกร้าว
  • ไม่ทำให้สีเปลี่ยน

Download Product Data Sheet: Lanko 322 Proof

Powered by MakeWebEasy.com