SikaTop Armatec 110Epocem, 20 kg/set (A+B+C)

คุณสมบัติสินค้า:

อีพ็อกซี่ผสมซีเมนต์สำหรับเคลือบกันสนิมเหล็กและประสานคอนกรีต เป็นอีพ๊อกซี่ซีเมนต์แบบ 3 ส่วนผสม มีส่วนผสมของซีเมนต์เนื้อละเอียด และอีพ็อกซี่ดัดแปลง (Epoxy Modified)สำหรับทาเพื่อเคลือบป้องกันสนิมและใช้เป็นตัวประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่

Share

การใช้งาน

SikaTop® Armatec -110EpoCem® สามารถใช้กับงานต่างๆได้ดังนี้คือ

 • ใช้เคลือบเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต
 • ใช้ทาป้องกันสนิมของเหล็กเสริมที่เกิดสนิมอยู่ก่อนแล้วสำหรับงานซ่อมแซม
 • ใช้ทาป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตก่อนเกิดสนิมใช้ทาเป็นตัวประสานคอนกรีต มอร์ต้าหรือเหล็ก กับคอนกรีตใหม่
 • ใช้กับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่มีการทาหรือฉาบทับด้วย SikaTop หรือมอร์ต้าอื่นๆที่ใช้ซ่อม
 • ใช้เป็นตัวประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหมเพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ

คุณประโยชน์

 • ยึดเกาะเป็นเยี่ยมกับคอนกรีตและเหล็ก
 • เป็นตัวป้องกันการซึมผ่านของน้ำและคลอไรด์ได้เป็นอย่างดี
 • มีส่วนประกอบของสารยับยั้งสนิม
 • ใช้เป็นตัวเชื่อมประสานที่ดีเยี่ยมสำหรับงานที่ฉาบทับด้วยมอร์ต้าสำหรับซ่อม (ซีเมนต์ หรืออีพ็อกซี่)
 • ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานแม้พื้นผิวอยู่ในสภาพชื้น
 • ให้ค่ารับกำลังทางกลสูง
 • ใช้งานง่าย
 • ไม่ติดไฟ
 • ปราศจากสารทำละลายโซเวนท์
 • ในการทำงานอาจใช้วิธีการพ่นได้
Powered by MakeWebEasy.com