SikaGard 700S, 15 litr/pail

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยากันน้ำไซล็อกเซนเบส Sikagard®-700 S เป็นน้ำยากันน้ำและความชื้นแบบส่วนผสมเดียวสำหรับพื้นผิวซีเมนต์ที่ดูดซับน้ำได้ น้ำยาจะซึมผ่านรพู รุนของพ้นื ผิวได้เป็นอย่างดี ช่วยให้สามารถกันน้ำได้อย่างยาวนานแต่ไอน้ำยังสามารถระเหยผ่านเข้าหรือออกจากพื้นผิวได้ Sikagard®-700 S สอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐาน EN 1504-2 สำหรับการเคลือบน้ำยากันน้ำและความชื้น (ความลึกในการซึม Class I)

Share

การใช้งาน

Sikagard®-700 S ใช้เป็นน้ำยากันน้ำที่ไม่มีสีสำหรับป้องกันการดูดซับน้ำของพื้นผิววัสดุที่ไม่มีสี เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ กระเบื้องคอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ งานก่ออิฐ (ดินและปูนทราย, ไม่ใช่แก้ว) หินธรรมชาติ ฯลฯ Sikagard®-700 S ยังสามารถใช้เป็นวัสดุทารองพื้นกันน้ำก่อนการเคลือบ
พื้นผิวด้วยน้ำยา แบบมีตัวทำละลายหรือแบบอีมัลชั่น Sikagard®-700 S ใช้เป็นน้ำยาเคลือบกันน้ำ (hydrophobic treatment) สำหรับพื้นผิวที่ดูดซับน้ำ เช่น คอนกรีตในงานโยธา หรือโครงสร้างคอนกรีตของอาคาร

 • เหมาะสำหรับป้องกันการซึมผ่าน (หลักการข้อที่ 1, วิธีการข้อที่ 1.1 ของมาตรฐาน EN 1504-9)
 • เหมาะสำหรับการควบคุมความชื้น (หลักการข้อที่ 2, วิธีการข้อที่ 2.1 ของมาตรฐาน EN 1504-9)
 • เหมาะสำหรับการเพิ่มความต้านทานความชื้น (หลักการข้อที่ 8, วิธีการข้อที่ 8.1 ของมาตรฐาน EN 1504-9)

คุณประโยชน์

 • ลดการดูดซับน้ำในรูพรุน ช่องว่างเล็กๆ
 • ลดการเกิดคราบเกลือ
 • ลดการเกิดฝุ่นแทรกเข้าไปในรูพรุนของพื้นผิว
 • เพิ่มความเป็นฉนวนกันความร้อน
 • สามารถเคลือบทับได้ด้วยน้ำยาเคลือบแบบมีสารโซเว้นท์และแบบน้ำตัวทำละลายและแบบพ่น
 • ให้ความทนทานและกันน้ำได้ดีกว่าน้ำยาเคลือบกันน้ำแบบซิลิโคนทั่วไป
 • ไม่ทำให้ลักษณะภายนอกของพื้นผิวเปลี่ยนไป
 • ลดการซึมผ่านของคลอไรด์อิออนและการเลื่อนตัว
 • ไม่กลายเป็นตัวกันไอน้ำ

Download Product Data Sheet: SikaGard 700S

 

Powered by MakeWebEasy.com