SikaDur 52TH, 2 kg/set (A+B)

คุณสมบัติสินค้า:

อีพ็อกซี่สำหรับงานอัดฉีดชนิด 2 ส่วนผสม เป็นอีพ็อกซี่เรซิ่นที่มีความหนืดต่ำที่ให้ค่ากำลังอัดสูง ปราศจากสารทำละลายประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อผสมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการอัดฉีดเข้าไปตามรูโพรง หรือรอยแตกในเนื้อคอนกรีตและเมื่อแห้งแข็งตัว ก็จะกลายเป็นวัสดุที่แข็งและให้กำลังสูง

Share

การใช้งาน

Sikadur® -52TH (ซิก้าดัวร์-52ทีเอช) เหมาะกับงานที่ต้องการซ่อมแซมรอยแตกรอยแยกอุดตามโพรงต่าง ๆ รอยแตกร้าวในชิ้นงานโครงสร้าง เช่น งานเสา คาน งานฐานรากดาดฟ้าและงานโครงสร้างที่รับแรงดันไม่เพียงแต่จะช่วยกันไม่ให้น้ำซึมผ่านรอยร้าว Sikadur® -52TH ยังช่วยผสานคอนกรีตให้เป็นเนื้อเดียวกัน

คุณประโยชน์

Sikadur® -52TH เป็นของเหลวที่มีคุณสมบัติในการแทรกซึมสูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในด้าน การยึดเกาะนอกจากนี้แล้วยังให้คุณประโยชน์อื่นๆ อีกดังนี้

  • เหมาะที่จะใช้กับผิวที่ชื้นและแห้ง
  • ใช้งานได้แม้ในช่วงอุณหภูมิต่ำๆ
  • ไม่เกิดการหดตัวเมื่อแห้งและแข็งตัว
  • ให้ค่ากำลังทางกลและแรงยึดเกาะสูง

Download Product Data Sheet: SikaDur 52TH

Powered by MakeWebEasy.com